Morten C. Jensen har hatt irsksettere i ca 35 år

Han er jaktprøvedommer og dømmer lavland- høyfjell- og skogsfuglprøver. Hundene stilles av Morten og Bente i alle prøvedisipliner og på utstillinger.

Hundene skal ha god helse, være joviale, stødige og blide med gode jaktlige egenskaper samt ha høy intensitet og arbeidsvilje. 

Vi har fortiden ingen planlagte valpekull.